Beoordeeld met 4.7/5
4.7/5
Palmero

Algemene voorwaarden

Lees goed onze voorwaarden

Als je je bestelling wilt ruilen of retourneren, staan we altijd klaar om je te helpen! Je kunt onze producten binnen 30 dagen ruilen of retourneren. In ruil voor het geretourneerde product krijg je een tegoedbon, een ander product of je geld terug.
Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons op de hoogte stellen van je beslissing door middel van een duidelijke verklaring.

Je kunt ons op de hoogte stellen van je beslissing via e-mail: support@palmero.be
Wij vergoeden je uiterlijk 30 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen.
Om ervoor te zorgen dat de goederen in aanmerking komen voor retournering, moet je ervoor zorgen dat:
De goederen zijn gekocht ten laatste 30 dagen geleden.
De goederen zich bevinden in de originele verpakking, ongeacht of deze al geopend is.
De goederen mogen geen zichtbare gebruikssporen vertonen.

De richtlijnen opgenomen in de handleiding zijn volledig nagevolgd geweest.
We behouden ons het recht voor om naar eigen mening retouren te weigeren die niet aan de bovenstaande retourvoorwaarden voldoen.
Wij vergoeden je uiterlijk 30 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen.

Je bent verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het retourneren van de goederen naar ons. Je dient de goederen naar het adres opgegeven op de website te sturen.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde of verloren goederen tijdens de retourzending. Daarom raden we een verzekerde en traceerbare verzending aan. We kunnen geen restitutie verlenen zonder daadwerkelijke ontvangst van de goederen of een bewijs van ontvangen retourlevering.
Als je vragen hebt over ons retour- en restitutiebeleid, neem dan via e-mail contact met ons op support@palmero.be


2. Conclusion of the contract
3. Pricing and payment methods
4. Delivery and shipping conditions
5. Retention of title
6. No sales to commercial customers
7. Warranty
8. Copyright and image rights
9. Information on alternative dispute resolution
10. Final provisions, applicable law

Algemene voorwaarden
1.Scope
2. Sluiting van het contract
3. Prijzen en betaalmethoden
4. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
5. Eigendomsvoorbehoud
6. Geen verkoop aan commerciële klanten
7.Garantie
8. Auteursrechten en beeldrechten
9. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting
10. Slotbepalingen, toepasselijk recht

1.Scope
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten over de aankoop van goederen die u met ons, LRD Enterprises (Palmero), Trapstraat 22, 2060 antwerpen, via onze webshop.

1.2 Uw eigen vooraf geformuleerde voorwaarden die afwijken van deze voorwaarden, maken geen deel uit van het contract, zelfs als we hiervan op de hoogte zijn, tenzij we uitdrukkelijk en ten minste in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) instemmen met de geldigheid ervan.

1.3 De Voorwaarden zijn alleen van toepassing als u een consument bent, d.w.z. als het doel van de bestelde producten en diensten niet primair kan worden toegeschreven aan uw handel, bedrijf of beroep.

1.4 Elke verkoop aan klanten die handelen in de uitoefening van hun handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en dus als ondernemer kan worden beschouwd, of elke verkoop van hoeveelheden die niet in overeenstemming zijn met het huishoudelijk gebruik, moeten vooraf aan ons afzonderlijk worden gemeld.

1.5 De contracttaal is Nederlands.

2. Sluiting van het contract
2.1 De informatie die wij verstrekken over producten en prijzen binnen elk bestelproces is onderhevig aan verandering en niet-bindend.

2.2 In eerste instantie kunt u de producten geheel vrijblijvend in de virtuele winkelwagen plaatsen. Nadat u op “Afrekenen” hebt geklikt, krijgt u de mogelijkheid om uw leverings- en factuurgegevens in te voeren en de gewenste betalingsmethode te selecteren. Voordat u uw bindende bestelling verzendt, kunt u de door u ingevoerde gegevens op elk moment corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces zijn verstrekt. Door op “Bestelling plaatsen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in uw winkelwagen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling zodra u uw bestelling heeft geplaatst.
2.3 Het exacte tijdstip waarop de overeenkomst met ons tot stand komt, is afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze:
• Factuur en deelbetaling
Wij accepteren uw bestelling door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen of door de goederen binnen twee werkdagen te verzenden.
• Directbankieren
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw betalingsdienstaanbieder. Het contract met ons komt tot stand zodra u daar uw betalingsopdracht geeft.
• Kredietkaart
Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u ons ook uw creditcardgegevens door. Na verificatie van uw identiteit als kaarthouder verzoeken wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie te starten en daarmee uw aanbod te accepteren.
• PayPal
Na het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u een betalingsopdracht aan PayPal geven. Door de betalingstransactie aan PayPal aan te vragen, accepteren wij uw aanbod.
• Vooruitbetaling via overschrijving
Wij accepteren uw bestelling door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen of door de goederen binnen twee dagen te verzenden.
2.4 Wij slaan de contracttekst niet op.

3. Prijzen en betaalmethoden

3.1 Alle prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke btw en zijn (mogelijks) onderhevig aan een extra forfaitaire leveringskosten.

3.2 De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar voor leveringen:
• Factuur
• Direct banking
• kredietkaart
• PayPal
• Vooruitbetaling per bankoverschrijving

3.3 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

4. Leverings- en verzendingsvoorwaarden:

4.1 Producten worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres.

4.2 U wordt geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen aan bepaalde landen) wanneer u uw adres invult.

4.3 U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele douanerechten of lokale belastingen.
5. Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde product blijft ons eigendom tot de volledige betaling.

6. Geen verkoop aan commerciële klanten

6.1 De goederen die in onze winkel worden aangeboden, worden alleen verkocht aan consumenten. De commerciële doorverkoop van de producten is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

6.2 Wij hebben het recht om de koopovereenkomst te herroepen indien een klant, in strijd met het in lid 1 genoemde verbod, producten van ons koopt om deze door te verkopen of de producten al heeft doorverkocht.

6.3 Wij behouden ons het recht voor om vorderingen tot schadevergoeding in te dienen die voortvloeien uit de ongeoorloofde doorverkoop van onze producten.

7.Garantie:

7.1 Als het geleverde product van aankoop defect is, hebt u wettelijke garantie-/defectaansprakelijkheidsrechten die geen verband houden met enige garantie.

7.2 Als garanties worden geadverteerd, vloeien hun details voort uit de garantievoorwaarden, die in tekstvorm beschikbaar worden gesteld voordat de bestelling wordt afgesloten.

8. Auteursrechten en beeldrechten

Alle auteursrechten en beeldrechten die op de website worden weergegeven, behoren ons toe of hebben het recht deze te gebruiken. Elk gebruik zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

9. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt de mogelijkheid tot online geschillenbeslechting op een door haar beheerd online platform. Dit platform is bereikbaar via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij vestigen graag uw aandacht op het feit dat we niet verplicht of bereid zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitrage-instantie voor consumenten.

10. Slotbepalingen, toepasselijk recht

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake de verkoop van goederen. In het geval van consumenten is deze keuze van het Belgisch recht alleen van toepassing voor zover het niet afbreuk doet aan de bescherming die wordt geboden door dwingende voorschriften krachtens het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Indien afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig of niet-afdwingbaar zijn, of indien zij later niet meer rechtsgeldig of afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De niet-effectieve of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepaling.

Fit

99
95
  • Lorem ipsum dolor
  • Consectetur adipiscing
  • Ut enim ad minima
  • Autem quibusdam
  • Tenetur a sapiente
Populair

Pro

119
95
  • Lorem ipsum dolor
  • Consectetur adipiscing
  • Ut enim ad minima
  • Autem quibusdam
  • Tenetur a sapiente